Äppelrummet - Tillgängliga medier för barn

Läs med dina ögon, öron eller fingertoppar.

Vad är Äppelrummet?

Äppelrummet är en plats i biblioteket där du som barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. 

Alla barn är olika och läser på olika sätt,  men alla böcker passar inte alla barn, därför finns Äppelrummet.

Mer information om Äppelhyllor

  Vem får låna?

  Äppelrummet är till för alla, men särskilt anpassad för barn och unga med funktionsvariation.

  På hyllorna finns böcker och andra medier som väcker läsglädje, men också böcker som ger stöd och inspiration till dig som vuxen, i ditt arbete eller som vårdnadshavare.

  Vad finns i Äppelrummet?

  På hyllorna i Äppelrummet hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättningar. Böcker som väcker läsglädje. Läsglädjen kan förmedlas i många former, bara fantasin sätter gränser.

  Där finns också inspirations- och informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar för både barn och vuxna.

  För att få veta mer tryck på plus + tecknen nedan. 

  Böcker på teckenspråk

  Böcker med tecken som stöd, TAKK

  Böcker med symbolstöd

  Punktskriftsböcker

  Språkstimulerande Språka Mera-påsar

  Taktila böcker

  Talbok och Legimus

   

  Se och lyssna på filmen