Kvinnans Sak

Konstmuseet i Skövde gör kvinnohistoria tillgänglig för framtiden! Tillsammans med Stockholms Kvinnohistoriska och ett flertal museer deltar Konstmuseet i den digitala utställningen Kvinnans Sak.

Konstmuseet i Skövde är som första institution utanför Stockholmsområdet nybliven medlem i Stockholms Kvinnohistoriska – mycket tack vare vår unika konstsamling. Vi är stolta över att få vara en del av Stockholms Kvinnohistoriska och ser fram emot spännande samarbeten! Först ut är Kvinnans Sak där Konstmuseet i Skövde bidrar med konst av Anna Sjödahl, Elli Hemberg och Ester Henning, ett urval av verk ur Skövdes konstsamlingar.

I webbutställningen Kvinnans Sak får vi läsa om konstnären Anna Sjödahl som politisk aktivist, en konstnär som sedan testamenterar större delen av sin konstnärliga gärning till Konstmuseet i Skövde. Vi får veta att Skövdefödda konstnären Elli Hemberg vid en ålder då de flesta redan pensionerat sig, får flera uppdrag till offentliga gestaltningar på olika platser i Sverige, bland annat arkitekturskulpturen Fjärilen som i Rålambshovsparken i Stockholm den 20 november 1980.

Konstmuseet i Skövde har vi under 20 års tid arbetat aktivt med att synliggöra kvinnors erfarenheter, berättelser och historia. Vi har även sedan fem år tillbaka ett specifikt normkritiskt uppdrag som, i skenet av rådande samhällsklimat, bara blir viktigare och viktigare och som idag genomsyrar allt vi gör.

Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum som verkar i de offentliga och digitala rummen – utan egen permanent byggnad. Vi arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt.

Kvinnans Sak är en stor satsning från Stockholms Kvinnohistoriska där vi berättar om kvinnors historia, liv och erfarenheter genom saker. En sak kan till exempel vara ett fysiskt föremål, fotografi eller dokument. En del av satsningen består av en webbutställning med saker och berättelser från våra medlemmar och andra utvalda museer och arkiv.

Vi vill synliggöra och kommunicera kvinnohistoria som ligger gömd i föremål och samtidigt verka för att kvinnors berättelser finns tillgängliga i framtiden. Vi vill bidra till en rikare historieskrivning och ge plats åt de enastående kvinnorna men även tabun, de svåra sakerna, nedsidan på kvinnors liv, det komplexa, motståndet, det konservativa eller progressiva och vardagsföremålen kopplade till kvinnors liv.

Genom att visa museernas och arkivens fantastiska potential och kunskapen personalen bär på vill vi också inspirera allmänheten att själva delta i kulturarvsarbetet och ställa frågor om sin egen historia.

Stockholms Kvinnohistoriska