Ny dialog på gång

I veckan hänger vi om Konstmuseets lilla utställningsserie Dialog, här vädras verk ur samlingen som vi är nyfikna på - hur fungerar de, eller hur fungerar de inte, tillsammans?

Det kan handla om konstverk som stilistiskt går i klinch med varandra, eller verk från olika tider och med olika språk som ändå pratar med varandra.

Vad är vår identitet och vad är det svenska? Med verk av fem olika konstnärer, visas flera olika perspektiv på just detta. I t.ex. Maria Miesenbergers fotografi ”Herrarna i hagen” från 1993 är personerna på bilden övermålade eller utsuddade. Varför då? Är de betydelselösa eller något vi vill glömma? Om du får veta att personerna på bilden är efterkrigsflyktingar från Österrike, förändrar det din bild av verket? Är de medlöpare till nazismen eller just flyktingar? Alla verk har på olika sätt liknande ingångar till tolkning. Vad ser du?

Vad är Sverige och svensk identitet för dig? Kan du känna igen dig och hur kommer vår ge-mensamma identitet se ut i framtiden?

Låt samtalet börja !