Bild föreställande ett skyltfönster med foton och skulpturala objekt

SKYMMER OCH SER – INTERVENTION I

Vad är det som händer på Konstmuseet?

Börja om från början är titeln på en av Eli Hembergs målningar, en målning som tjänar som startpunkt för samarbetet mellan Konstmuseet i Skövde och duon SKYMMER OCH SER. Duon utgörs av konstnären Jenny Magnusson och fotografen Patrik Elgström. Tillsammans kommer de att göra ett antal interventioner i och i relation till Konstmuseet i Skövde med början den 27 april. Ytterligare interventioner följer under hösten 2023 samt under 2024. Med intervention menas i detta sammanhang att duon prövar sitt arbetssätt och metod i relation till museet som plats och samling. Duon SKYMMER OCH SER låter fotografi och skulptur mötas i olika rumsligheter, fotografiet med sitt fasta format, platthet, hålighet och dåtid och skulpturen med sin omedelbara materialitet och närvaro. Tillsammans undersöker de möjligheten att tänka i rum och ta beslut tillsammans. De låter materialiteten, arkitekturen och det begränsade formatet – rum, tid och kontext leda dem. Arkiv och återbruk är centrala teman i deras praktik – som ett sätt att koppla upp sig mot kontext, arkitektur och befintliga materialiteter.