Torsdag @ Konstmuseet: Föreläsning

I samband med utställningen All denna jävla lycka med Anna Sjödahl bjuder vi in till sex stycken föreläsningar med Stefie Goudaki, konstvetare och intendent på Konstmuseet i Skövde, i syfte att skapa större förståelse för modern och samtida konst.

Torsdagar kl 18.00– 19.00 Konstmuseet, plan 1

 

31 mars

All denna jävla lycka – kvinnliga konstnärer och deras motivval genom konstens historia

Föreläsningen kretsar kring Anna Sjödahls konstnärskap och kvinnliga konstnärers motivval genom konstens historia. Ett urval av kvinnliga konstnärer görs från 1500-talet fram till idag där vi tittar närmare på deras motivval, deras position som yrkesutövande konstnärer och skillnaden mellan kvinnligt och manligt konstnärskap.

7 april

Den internationella konstscenen idag och representationen av kvinnliga konstnärer

Vi tittar närmare på hur det idag ser ut med representationen av kvinnliga konstnärer på världens stora museer. Ett urval av internationellt stora konstnärer görs och föreläsningen fokuserar på hur representationen av kvinnliga konstnärer har förändrats från 1960 talet fram till idag.

21 april

Kvinnokroppen i konsten – om bildkonst och skönhetsideal

Föreläsningen kretsar kring hur den kvinnliga kroppen avbildats genom konstens historia och vi kommer att titta på konstverk från stenåldern, antiken, medeltiden, renässansen, 1800-, 1900- och 2000-talet där vi får följa hur bilden av den kvinnliga kroppen har förändrats. Ett axplock av berömda konstverk görs och vi undersöker likheter, skillnader och föreställningar om den kvinnliga kroppen och bilden av den. 

12 maj

Om det estetiska i Konsten och det etiska i samtidskonsten

Estetik handlar om skönhet och smak. Estetiska upplevelser får vi från både naturen och konsten, t.ex. en vacker soluppgång eller ett konstverk skapat av en konstnär.
Varför tycker vi att en grekisk staty eller en målning av Rembrandt är vackra konstverk?
Vad är det som gör att vi tycker att ett konstverk är vackert? Vad är det som gör att vi tycker att ett konstverk är fult? Varför motsvarar inte samtidskonsten vi möter på våra museer idag våra förväntningar på vad konst är? Vad är samtidskonst och varför ser den ut som den gör?
Om du någonsin funderat på sådana frågor då kan den här föreläsningen vara något för dig.

19 maj

Modernism, samtidskonst, installationer, performance... hur sjutton ska man hålla reda på alla dessa konsttermer?

Är du intresserad av konst? Tycker du att det är svårt att hänga med alla konsttermer, alla ismer, krångliga ord och definitioner? Vid detyta tillfälle bringar vi klarhet i modernismens och postmodernismens konsttermer. Vi går igenom 1900-och 2000-talets främsta konströrelser, deras idéer och terminologi på ett enkelt sätt så att alla kan hänga med.