Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3Slideshow image bild4

Konst att minnas till

Konst att minnas till är Skövdes egen modell för möten med konst för personer inom äldreomsorgen. Mötet består av att se och samtala kring konst, fika tillsammans och skapa egen konst.

Konst att minnas till var från början Skövdes egen modell för möten med konst för personer med demenssjukdom. Arbetet startade på Konstmuseet i Skövde 2014 som ett projekt finansierat genom Västra Götalandsregionen och grunden till projektet fanns i ett program för alzheimersjuka som tagits fram vid MoMa i New York. Efter några års arbete ställde vi oss frågan – Hur kan vi som institution kan hitta ett långsiktigt arbete med våra äldre?

Gruppen äldre växer och mer än var fjärde invånare i Skaraborg beräknas vara 65 år eller äldre år 2030. Tillsammans med sektor vård och omsorg har Konstmuseet utvecklat projektet till ett långsiktigt arbete. Konst att minnas till på Konstmuseet riktar sig nu till alla seniorer inom äldreomsorgen, såväl på boenden som besökande på Skövdes träffpunkter för äldre.

Modellen Konstmuseet arbetade med från början byggde först och främst på att mötet med konsten skulle ske tillsammans med en konstnär. Under en lång tid var det konstnären Moa Andersson som ledde arbetet, hon är skulptör och i sitt konstnärskap intresserar hon sig för identitetsfrågor, inte minst utifrån äldre personer.

2018 delades projektet upp i två olika arbetssätt – Seniormåndagar och Konstcirklar. Konstcirklarna utfördes fortsatt med konstnärer som ledare, på plats ute på träffpunkter, där seniorerna under fyra veckor deltog i konstnärens egen konstnärliga process på olika vis.

Måndagar är vanligtvis en dag när museer världen över håller stängt och idén om att just måndagarna skulle tillägnas våra äldre var född. Seniormåndagarna har fortsatt med Konstmuseets konstpedagoger Daniel Wilhelmsson och Alexandra Magnusson som ledare, på plats inne i Konstmuseet. Mötet består av flera lika viktiga delar:

  • Först upplever vi konsten i museet tillsammans och samtalar om vad vi ser, känner och associerar till.
  • Fika – att mötas socialt utanför sitt boende är en viktig del av upplevelsen, i fikastunden knyts mötet med konsten samman med det privata samtalet och övergår naturligt till nästa del.
  • Eget skapande – tillsammans med konstpedagogen får deltagarna möjlighet att på egen hand utrycka sig både med färg och form. Många prövar konstnärliga tekniker för första gången i sitt liv!

 

Med Konst att minnas till vill Konstmuseet synliggöra att kultur är en viktig faktor för att skapa livsvärden, för alla. Utvecklingen har även inneburit att vård och omsorg är medfinansiärer till verksamheten genom att de står för lönekostnader för konstpedagoger och konstnärer. Att två så olika verksamheter inom en kommun hittat ett gemensamt intresse och mål ger både långsiktighet och hållbarhet. Konstmuseets samling aktiveras, nya målgrupper aktiveras, nya samverkanspartners skapas och vi når ett resultat som externa parter har svårt att åstadkomma i egen regi. Konst att minnas till skapar även möjlighet för seniorerna att få lämna boendet och träffpunkten för att möta nya platser i samhället.