Offentlig konst

Konstmuseet har ansvar för all offentlig konstnärlig gestaltning som ingår i den kommunala konstsamlingen i Skövde. 

Konstverk finns utplacerade i olika offentliga miljöer så som i och vid stadens förvaltningslokaler, parker, torg och i trafikrondeller. Ute i Skövde kommun finns bland annat verk av Liss Ericsson, Elli Hemberg, Claes Hake, Pål Svensson, Britt-Marie Järn, Sivert Lindblom och Marianne Lindberg De Geer och det senaste tillskottet Pipilotti Rist. 

På kommunala arbetsplatser och i offentliga byggnader som Arena Skövde, Stadshuset, Skövde Kulturhus, förskolor samt i grund- och gymnasieskolor, finns verk av bland annat Vera Nilsson, Siri Derkert, Christian Pontus Andersson, Andreas Ericsson, Roland Persson, Frida Fjellman och Pia König. 

Ansvaret för Konstmuseets del innebär registrering, vård och underhåll av existerande konst samt inköp av nya offentliga konstverk.   

Viss konst en möter i stadsrummet ägs inte av kommunen utan t ex något fastighetsbolag. På Högskolan i Skövde, som är en statlig institution, är det istället Statens konstråd som ansvar för konsten. Viss rondellkonst ägs av Trafikverket. 

Offentliga konstverk i Skövde

Läs mer om de offentliga konstverken i Skövde här nedanför eller på https://www.vastsverige.com/konstskaraborg/konst-i-skovde/

 

Vård och underhåll av kommunägd offentlig konst (VoU) 

Konstmuseet i Skövde har som ett av sina uppdrag att förvalta de offentliga konstverk som ägs av kommun. Det gäller de konstverk som finns i olika sammanhang såväl utomhus som inomhus.  Regelbundet sker en översyn och till hjälp finns en möjlighet för kommunens invånare att bli fadder för ett offentligt konstverk. 

På uppdrag av Konstmuseet i Skövde utförde en konservator under hösten 2012 en skadeinventering med åtgärdsförslag av offentliga skulpturer utomhus. Den rapporten kompletteras efter hand och är ett levande dokument till hjälp för vårt arbete. Sedan 2016 har konstmuseet en budget för att kunna utföra detta arbete löpande. Läs mer om arbetet med vård och underhåll här