Vård och underhåll

Regelbunden översyn av offentliga gestaltningar i stadens rum görs av Gata/Park

Enklare rengöring har när så varit möjligt gjorts i samarbete med Arbetsmarknadsenheten, AME


Klottersanering görs av lokal saneringsfirma när behov uppstår

Restaurering-och konserveringsarbete utförs av professionella konservatorer som Studio Västsvensk Konservering (del av VGR) eller företag/ konstnärer med lämplig kunskap från fall till fall.

Kommande

Pågående

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017