DDT- tämligen riskfritt?

Det mycket kraftfulla insektsbekämpningsmedlet DDT utvecklades av den Schweiziske kemisten Paul Müller. Det lanserades 1942 och sades vara ”tämligen riskfritt” att använda.

På 1950- och 60-talen var DDT-sprutor av typen ”Maletta” vanliga i Sverige och det sprutades lite varstans – på åkern, i ladugården och i garderoben. Senare skulle det visa sig att DDT är farligt för både människa och natur och ämnet förbjöds.

”Maletta-DDT” tillverkades av företaget Klärre och Co i Stockholm. En annan av deras produkter var ”Karlssons klister”, det första syntetiska universalklistret i Sverige. Såvitt vi vet är det tämligen riskfritt att använda…