Flickskolan

På detta fotografi, som gavs ut som vykort år 1902, syns Skövde ”elementarskola för flickor”. Framför skolan har en grupp människor radat upp sig och genom öppna fönster kikar andra ut. Det ser ut att vara både elever och lärare.

Kvinnlig utbildning var en av tidens mest omdebatterade frågor. 1800-talets stora befolkningsökning hade lett till att många flyttade in till städerna där de sökte efter arbete. Svårast var det för ogifta kvinnor. De hindrades av såväl ojämnställd lagstiftning som konservativa ideal. Ett exempel är läroverken. Många förstod visserligen att utbildning var vägen till ett yrkesliv och självförsörjning, men läroverken var tyngda av traditioner och flickor fick inte tillträde förrän 1927.

I sin lärdomstörst hänvisades de istället till så kallade flickskolor. Behovet var stort och under perioden 1865-85 formligen exploderade antalet flickskolor i landet. Elementarskolan för flickor i Skövde byggdes 1880 och avvecklades först 1967. Skolan, som bytte namn flera gånger, gick då under namnet Kommunala Flickskolan. Rektor vid den tiden var Arnold Frostegård. Han var den ende manlig rektorn i skolans historia och blev, ironiskt nog, den som slutligen la ned den.

Huset finns ännu kvar och är i gott skick. Adressen är Trädgårdsgatan 18.