Neuendorf – den nya staden tar form

En av de arkitekter som präglat dagens Skövde mest föddes i Berlin för i år exakt 150 år sedan. Han hette Frans Albert Neuendorf och kom till Skövde 1902 i samband med byggandet av Göta Trängkårs kasernområde nordost om stadskärnan.

Tre år senare startade han egen verksamhet som, sedan båda sönerna Edvin och Malte anslutit, gick under namnet Arkitektfirma F.A. Neuendorf och son.

Neuendorf fick mycket att göra, bland annat på grund av den militära närvaron i staden. De inflyttande officerarna behövde ju någonstans att bo! Under 1910-talet växte Skövde och bredde ut sig såväl söder- som västerut. Villor och flerfamiljshus poppade upp som svampar ur jorden och Neuendorf ritade de flesta.  

Hur ser då ett typiskt Neuendorf-hus ut? Ett mycket fint exempel är villan på Tallbacken 4. På ritningen från 1907, som finns bevarad på stadsmuseet, kallas det ”Solliden”. Lägg märke till fönstrens oregelbundna former och det rundade burspråket. Konstvetare brukar tala om detta som ett ”organiskt” formspråk med naturen som förebild. Det återkom i allt från möbler, hantverk, bildkonst och mode under den här tiden. Stilen utmanade gamla traditioner och kallades därför jugend, vilket är tyska och betyder ”ungdom”.

Och kanske rådde det en ungdomlig stämning i Skövde i början av 1900-talet. Med järnväg, regementen och framväxande industrier såg framtiden i alla fall ljus ut.