Slideshow image bild1Slideshow image bild2Slideshow image bild3

Psalmodikon – fattigmansorgel

Tidigt 1800-tal: Kyrkoherde Johannes Dillner i Östervåla församling norr om Uppsala är oroad. Man har infört en ny psalmbok i Sverige och hälften av psalmerna är okända för de flesta. Folket i kyrkbänkarna kan inte läsa noter och sången blir lidande. Något måste göras!

För att råda bot på problemet utvecklar Dillner ett helt nytt instrument – psalmodikon. Det är så enkelt konstruerat att vem som helst, utan förkunskaper, kan lära sig att spela de nya psalmerna på det på bara 20 minuter.

Det består av en trälåda med en greppbräda över vilken en sträng är spänd. Greppbrädan är märkt med siffror, en för varje ton. Dillner ger ut särskilda siffernoter som också den som saknar musikalisk utbildning förstår.

Instrumentet blir omåttligt populärt, inte bara inom kyrkan utan även nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och folkskolan. Som mest finns det mer än 100 000 psalmodikon över hela landet.