Johan Risbergs visa – nyhetsförmedling på vers

Den 11:e september 1759 drabbades Skövde av en förödande stadsbrand. En av alla dem som blev hemlösa var målarmästaren Johan Risberg. Han förlorade nästan allt han ägde i branden, inklusive sin målarverkstad. Utfattig och förbittrad skrev han, på vers, ned upplevelserna av den katastrof han just varit med om.

Texten är bevarad som ett vistryck med den långa, men tidstypiska, titeln ”Sorge-qwäde uti en Wisa som föreställer Sköfde Stads olycka, som den 11. Septembris 1759, lade mästa delen i aska.”

Hemska nyheter, som branden i Skövde, spreds på den här tiden inte sällan i form av just visor. Visorna trycktes på billigt papper och var mycket populära. Under början av 1800-talet kostade dessa ”simpla” vistryck ofta en skilling och kom därför, nedlåtande, att kallas för skillingtryck. Många av oss förknippar kanske skillingtryck med sentimentala sånger som ”Lejonbruden” eller ”Elvira Madigan” men även andra genrer som psalmer, propagandavisor och, som i fallet med Skövdebranden, nyhetsförmedlande visor räknas hit.

Visorna trycktes utan noter men ibland förordades en passande melodi. Risbergs ”sorge-qwäde”  sjöngs till samma melodi som koralen ”Jesus är min hägnad”, tonsatt av Johann Crüger 1653. Välkänd för folk i Risbergs samtid men inte längre lika självklar för alla idag.

Behöver du fräscha upp ditt minne kan du slå upp psalm nr 354 i den svenska psalmboken. Där heter den ”Jesus, du min glädje”.