Tellurium – allting snurrar

Dag och natt, årstidsväxlingarna och årets 12 månader, men även höst- och vårdagjämning, vinter- och sommarsolstånd och sol- och månförmörkelse. Allt blir tydligt med ett tellurium!

Ett tellurium (Tellus = planeten jorden) användes i skolorna på 1800-talet för att förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. Skolsalen mörklades och stearin- ljuset (solen) tändes. En liten vev satte igång en kugghjulsmekanism  som fick himlakropparna rotera. Det måste ha varit magiskt!

Tellurier säljs fortfarande, även om en del av romantiken gått förlorad på vägen. Från och med 1930-talet ersattes stearinljuset av en elektrisk lampa.