Ludvig Ericssons ateljé – fotografiets tidiga historia i Skövde

Under andra hälften av 1800-talet närmast exploderade porträttfotografiet i Sverige.

Ny teknik gjorde fotografierna billigare samtidigt som industrialiseringen skapade en marknad för porträtt även utanför storstäderna. En framväxande borgarklass bytte carte de visite, dvs visitkort, med varann. Det rådde cartomanie och för nyetablerade fotografer utgjorde visitkorten ofta den ekonomiska ryggraden.

Ludvig Ericsson (1864-1924) föddes i Stockholm och etablerade sig i Skövde 1888. Bilden från 1910 visar en tidstypisk ateljéinteriör med stora fönster riktade åt norr, lådkamera, målad fond och rekvisita. På väggen till höger hänger ett arrangemang av Ericssons bilder.  

Ateljén, som låg på Kungsgatan 1, övertog Ericsson av Carl Jakob Malmberg, också han fotograf. Malmberg (1824-95) hade låtit uppföra hela fastigheten tio år tidigare, 1878. Huset finns ännu kvar och är mycket välbevarat.