Sveizeriet – anrik nöjeslokal i Boulognerskogen

På 1860-talet hade Boulognerskogen ett populärt utflyktsmål för Skövdeborna. Från mitten av detta årtionde kunde promenerande i parken besöka det så kallade Schweizeriet, eller ”Sveizeriet” som det också kallades.

Ett Schweizeri var ett slags kafé där det förutom kaffe, the och sötsaker även serverades alkohol. Namnet till trots verkar det bara ha funnits Schweizerier i just Sverige.

Det lär i alla fall ha varit invandrade konditorer från Schweiz som startade de första serveringarna av detta slag. En fläkt av kontinentens förfinade kafékultur passade ett Skövde som i och med järnvägen börjat öppna upp sig mer för omvärlden.

I stadsmuseets arkiv finns originalritningar bevarade. De är vackert tecknade för hand och tidstypiskt akvarellerade. Arkitekten bakom Schweizeriet är troligen Lars Kellman (1857-1924). Han har även ritat andra kända byggnader i Skövde, bland andra Hotell Billingen och Elimkyrkan. Trots en del tillbyggnationer och renoveringar är Schweizeriet i stort sett sig likt och funktionen som nöjeslokal består, idag som kårhus vid Högskolan i Skövde.