Kyrkparken i vinterskrud

En vinterdag år 1901 har Skövde-fotografen Ludvig Ericsson tagit sig ut från sin ateljé för att föreviga de snötyngda träden i kyrkparken. Kameran är riktad åt söder mot Kyrkogatan och i bakgrunden syns det ståtliga stadsapoteket, uppfört 1880 på uppdrag av apotekare Gustaf Cavalli.

Kyrkparken i Skövde är anlagd på den före detta kyrkogården och den gamla prästgårdstomten, eller kyrkoherdebostället som det kallades. Parken kom till 1873, efter det att stadens styrande beslutat att flytta prästgården, som var i dåligt skick, till en ny plats.

Omdaningen av området runt kyrkan blev början på arbetet med att utveckla och försköna hela staden, och det genomfördes helt i tidens anda. Inspiration hämtades från de stora städerna ute i Europa, som exempelvis Paris, London och Wien. Dessa hade tvingats hantera de negativa effekterna av den stora befolkningsökning som följt på industrialiseringen, som trångboddhet och ohälsa. Genom att bland annat anlägga offentliga parker och bygga breda gator med trädplanteringar ville man öppna upp städerna så att ljus och frisk luft kunde släppas in.

Också det Skövde som Ludvig Ericsson pulsade runt i vid början av förra seklet hade förändrats. Industri och hantverk blomstrade som en följd av järnvägens tillkomst och ett kommunalt elektricitetsverk hade precis satts i bruk. Snart skulle inte mindre än tre militära regementen inrätta sig i staden.

En ny tid stod för dörren. 

Skövde stadsmuseum önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!