Ur fotoarkivet: Torg i Skövde

En fotoutställning om Skövdes torg med bilder från Stadsmuseets gedigna fotoarkiv.

Hertig Johans Torg

Skövdes äldsta torg är resultatet av den nya stadsplan som togs fram efter den stora branden år 1759. Själva namnet refererar till Hertig Johan, son till den svenske kungen Johan III, i vars hertigdöme Skövde ingick på 1600-talet.

Mitt i bilden, som är tagen år 1913, syns Tritonbrunnen. Den restes 1859 i samband med att den första vattenledningen drogs genom Skövde.

Vattnet leddes till en början genom urholkade trästockar. 

Torghandel

Hertig Johans torg var under lång tid Skövdes viktigaste handelsplats. 1960-talet förändrades Skövdes stadsbild markant, när flera stora varuhus uppfördes i centrum. Den traditionella torghandeln utsattes för tuff konkurrens, men fotografiet från 1965 visar att den fortfarande kunde vara livlig. Som synes fungerade Hertig Johans torg under den här tiden även som parkeringsplats.  

Lägg även märke till pilarna, ännu lummiga och friska, men nu ett minne blott.  

Lögetorget

 

Gammal garveribyggnad och stall vid Lögetorget. Torget försvann redan på 1960-talet i och med att Skövde centrumsanerades. Platsen är naturligt sank och här låg tidigare en damm, den så kallade Lögedammen. Dammen förvandlades med tiden till en sanitär olägenhet och därför torrlades den. På fotografiet, från omkring år 1900, skymtas de sista resterna av Lögedammen övertäckta. Här ligger nu Vasaporten.

Sandtorget

Remonteringsmarknad på Sandtorget på 1890-talet. I september samlades säljare och uppköpare av hästar från hela Sverige, och även utlandet, i Skövde. flera tusen hästar kunde byta ägare på en enda dag.

Sandtorget uppträdde som namn första gången 1863. Namnet syftar på platsens tidigare funktion som sandtag, då kallad kort och gott Sand. I bakgrunden skymtar Spruthuset, dvs den gamla brandstationen, för de flesta förmodligen mer känt för att långt senare ha hyst stadens turistbyrå.

Eric Ugglas plats

När Skövde behövde ett nytt skolhus uppläts mark söder om centrum. Läroverket invigdes 1877 och den öppna platsen intill fick namnet Nytorget. Namnet Eric Ugglas plats, som började användas från år 1936, tillkom som en hyllning till militären och politikern med samma namn. Eric Uggla, som haft ett finger med i spelet när det gäller det mesta som rört Skövdes utveckling, firade detta år sin 75-årsdag. 

I bakgrunden löper Drottninggatan med sina trädplanteringar i mitten. Breda gator av det här slaget anlades för att tygla de vanligt förekommande stadsbränderna. Trädridåer som dessa ansågs hindra eldens framfart. 

Vasaplan

 

Stadsdelen Vasastaden började byggas ut i början av 1900-talet. Vasaplan anlades som en ståtlig entré till staden österifrån. Här sammanstrålar Drottninggatan, Storgatan och Vasagatan i en så kallad stjärnplats. Vasaplan symboliserar Skövdes ambitioner vid denna tid. Stjärnplatser var på modet och uppfördes annars framförallt i de stora städerna i Europa, som Paris, Wien och Berlin.

Fotot är taget 1915.