Donationer

Det har påståtts att föreningen startade som något av en »stödförening« till konsthallen. Hur eventuella donationer skedde under de tidiga decennierna är emellertid oklart. Arkiverade handlingar ger föga information, förutom detta korta stycke ur årsmötesprotokollet 1978:

»Lennart Wilkmar berättade att han höll på att sammanställa en utställning av Skövde kommuns konstsamling, och att han vid den forskning som därvid gjorts kunnat se att Skövde konstförening bidragit med mycken värdefull konst. Den del av kommunens samling som inköptes före 1952 kommer från Konstföreningens inköp.«

Från och med 1990-talet och framåt finns dock donationerna till nuvarande Konstmuseet i Skövde mer nogsamt katalogiserade enligt följande: 

1995 Ernst Billgren »Uppståndelse«

Olja på masonit, i mosaikram. Inköpt med hjälp från Gyllen och Kärnkonst samt Götene, Hjo, Mariestad, Skara, Töreboda, Falbygdens, Postens, Skolförvaltningarnas och Volvos konstföreningar

1996 Lars Johansson »Landskap«

Olja på duk. 

1997 Roj Friberg »Spöksonaten«

Mapp om 15 litografier

2001 Jörgen Fogelquist 
»...Drivande från det blå — in i det vita...«

Olja på duk. Utvald av dåvarande konstmuseichef Stefan Hammenbeck i samråd med konstnären.

2004 Lena Cronqvist »Skvallerbytta«

Bronsskulptur. Donerad i samband med Kulturhusets 40-årsjubileum

2005 P-O Gustavsson »Exposed«

Bronsskulptur. Inköpt för medel testamenterade av Otto G Meyer

2010 Lenny Clarhäll »Terra Africa«

Skulptur i trä och afrikanskt gräs. Donerad i samband med Clarhälls utställning vid föreningens 70-årsjubileum 

2014 Henrik Allert »I universum«

Glasskulptur. Donerad i samband med utställningen »Gerd och Henrik Allert – Skapande gemenskap«

2017 Eva Ström Svensson »Still Life« 

Olja på duk. Donerad i samband med utställningen »c/o Konstmuseet – Stilla liv«. Inköpt för medel donerade av Christer Rapp privat, Inger Landgren, Cejn och Arne Lorentzon AB

 

 

Foton: Konstmuseet i Skövde

Text: Nicolas Krizan