Berndt Jutemar, ordförande 1968-1970

Berndt Jutemar var samtidigt både ordförande i Konstföreningen och intendent på Konsthallen. Det hade hans företrädare Yngve Norström, Ragnar Selander och Gustaf  A. Klingspor också varit. Men från 1971 då Carl Olander blev ordförande var det inte längre samma person på de båda posterna.

Berndt Jutemar kom till Skövde i mitten av 1950-talet, blev aktiv i konstföreningen och valdes relativt omgående till sekreterare.

Yngve Norström hade de båda rollerna under närmare 20 år från 1947, men blev svårt sjuk och avled 1967. Då Norström tog över på Konsthallen förändrades verksamheten, både publikt och sannolikt socialt, från att ha varit ganska begränsad med att visa depositioner från Nationalmuseum, till att göra utställningar för många människor, arbeta pedagogiskt och sälja utställarnas verk. Skövde Konstförening var verktyget.

När han avled tog Berndt över.

Konstlotteri

Jag anställdes som intendent under några år. Konstföreningens styrelse var arbetande med en rad praktiska uppgifter vilket tog mycket tid. Vi hade visserligen inga resor, som idag, men flera föreläsningar och naturligtvis konstlotteriet.

I slutet av 1950-talet var de i stort sett tre som arbetade i styrelsen: ordförande Yngve Norström, kassör Curt Sandberg, och så Berndt som sekreterare. Berndt skrev ut på kommunens (stadskassans) adressmaskin inför varje utställning och inbjudan, Curt frankerade – och på den tiden hade föreningen närmare tusen medlemmar!

Inför föreningens årliga utlottning var spänningen stor i kommunens ”ledande förvaltningar”. Dragningen ägde rum på Stadshuset hos notarius publicus, kommunalborgmästare med sekreterare. Utlottningen tillkännagavs i SLA, dock inte med namn på vinnarna. Men det behövdes inte för informationen spreds mycket snabbt i staden. Från konstföreningen var kassören och sekreteraren tillstädes medförande protokollsbok och reviderad kassarapport.

Detta var alltså en årligen återkommande begivenhet i Skövde, en svensk småstad med ett stort konstintresse.

– När Lennart Wilkmar 1969 tog över efter mej på Konsthallen svepte vänstervågen som bäst över landet. Konstföreningar stod för kapitalistisk konsumtion och en sann vänstersympatisör kunde inte vara ordförande.

Berndt vägrade att anpassa sig och stod därför kvar något år medan Lennart funderade på hur han skulle göra. Så det svajade rätt bra ett tag.

Berndt startade även Artoteket i Skultorp och hade fullt upp att göra utställningar där med en rad bra konstnärer som inte rättade in sig och sökte mittfåran till vänster.

– I Skultorp visade jag, medan det värsta blåste över, fina målare och skulptörer som Lennart Aschenbrenner, Harald Lyth, Lasse Persson, Elli Hemberg, Birgitta Liljeblad, Henrik Allert med flera. På Konsthallen gjorde jag bland annat en utställning jag minns med stor glädje. Det var en separatutställning med Jörgen Fogelqvist. Sen visade vi ju (KRO)-skaraborgarna under skaraborgsutställningen R68 som blev en framgång.

Kom igen

Berndt släppte därför ledningen av Skövde Konstförening rätt snart och verksamheten där gick ner på sparlåga. Föreningen hämtade andan ett tag men kom verkligen igen senare!

Inte minst  2015 då vi i Konstmuseet valde att hedra ett viktigt konstnärskap – Berndt Jutemar med en retrospektiv utställning samma år som han fyllde 85.
Han har haft en lång och framgångsrik bana som inte slutat än. Berndt är framförallt grafiker med djup kunskap i de grafiska teknikerna och en omfattande produktion under åren. Han har även valt att ägna sig åt skulptur, där den forne matematiklärarens fascination för komplicerade geometriska former har kommit till uttryck. Förutom intendent för Konsthallen var han även lektor vid Högskolan i Skövde under 1980-90-talet och riksordförande för Grafiska Sällskapet under flera perioder.

 

Intervju, text och foto av Ulla Andersson