Jan Gustafson, ordförande 2006–2018

Jan Gustafson satte stor prägel på Skövde Allmänna Konstförening och arrangerade bland annat flera utställningar. Men framförallt inspirerade han styrelsen till att ordna många resor.

Föreningen ska egentligen inte ordna utställningar, men Jan tog initiativ till fem stora i Skövde Konsthall och Konstmuseum.

– Jag har verkligen inte gjort allt själv, säger han. Jag poängterar att det varit ett teamwork. Jan efterträdde Anders Boström 2006 och var dessförinnan vice ordförande i fem år.
– När Ingemar Arnesson 2009 efterträdde Lena Holmstrand Krüger som konstchef, föreslog Ingemar ett nytt samarbete som fick namnet Månadens Konstnär. Det gav fler konstutövare från Skaraborg möjlighet att ställa ut i Konstmuseet.

– Tillsammans föreslog vi utställare, Konstenheten stod för hängning och vi för vernissageprat. Totalt fick drygt 30 konstnärer denna möjlighet att visa sin konst. Tyvärr lades projektet ner då Thomas Oldrell blev chef.

Lenny Clarhäll

När SAK fyllde 70 år, 2010, anordnades en utställning med skulptören Lenny Clarhäll, född i Timmersdala 1938.
– Vi visade i Konstmuseet bilder, texter, skisser, modeller och, för några verk, delar ur originalverken till tio av hans kanske mest kända offentliga utsmyckningar.
Några år senare, 2013, genomdrevs ett projekt som legat Jan personligen varmt om hjärtat, en stor retrospektiv utställning med Gerd och Henrik Allert i Konsthallen. Något som aldrig kommit till stånd trots deras stora framgångar nationellt och i Henriks fall även internationellt. Men det var sorgligt att Gerd inte fick uppleva utställningen, då hon gick bort redan 2010.
Det blev besökssuccé. Omkring 5000 personer såg utställningen! 

Berndt Jutemar

Konstchef Thomas Oldrell införde ett projekt som innebar samarbete med utomstående aktörer under namnet c/o Konstmuseet. Där fick SAK möjlighet 2015 och valde att hedra Berndt Jutemar med en retrospektiv utställning.

2017 var det dags igen att uppmärksamma ett annat intressant konstnärskap – Eva Ström Svensson.

På våren 2019 ledde Jan en stor utställning i Konstmuseet om arkitekten, konstnären, skribenten och Skövdebon Hans-Erland Heineman. 100 år efter hans födelse. Invigningstalade gjorde arkitekt Gert Wingårdh, född och uppväxt i Skövde.

Eva Ström Svensson

– Föreningen har haft glädjen att ha goda kontakter med näringslivet i Skövde, poängterar Jan. Vi har fått bidrag till finansiering av utställningar och även inköp av konstverk som föreningen ansett vara viktiga för Konstmuseets samlingar och därför skänkt som gåvor. Nämnas kan en skulptur av Lenny Clarhäll, en skulptur av Lena Cronqvist, en målning av Jörgen Fogelqvist, en glasskulptur av Henrik Allert och en målning av Eva Ström Svensson.

Även efter att Jan slutat som ordförande drev han och föreningen ett projekt som Jan engagerat sig i under drygt tre år: En bok med titeln Konstnärer Kring Kinnekulle, författad av kulturskribenteen Bo Borg.

Den presenterades hösten 2020 på Konstmuseet och samtidigt var det vernissage med konstnärernas verk på Galleri Lucifer. Projektet var ett samarbete där även Götene och Lidköpings konstföreningar varit delaktiga.

Något annat som Jan glatt sig mycket åt var att föreningen under många år fått låna Galleri Lucifer och där, under professionella förhållanden, kunnat ställa ut årets inköpta konst. Detta tack vare en välvillig inställning av galleristen Rune Lindström.

Jans konstintresse började då han var i 14–15-årsåldern och gick till biblioteket i Eric Ugglas skola. Därintill låg Konsthallen, och Jan beundrade ofta verken som ställdes ut där.

 

Intervju, text och foto av Ulla Andersson