Nicolas Krizan, ordförande 2017 -

Nicolas Krizan är ordförande i Skövde Allmänna Konstförening sedan tre år, den femtonde i ordningen i denna 80-åriga förening. Nicolas har varit medlem sedan 1996 och sitter i styrelsen sedan länge. Han kan föreningen och satt som vice när ny ordförande skulle väljas, men hade egentligen inte aspirerat på att ta över klubban.

– Lite oväntat, jag är ingen ordförandetyp, säger han själv.

Men hur är en ordförandetyp? Kanske som Nicolas ändå. En arbetsmyra som efter jobbet som AD på stora möbelföretaget Mio tar itu med konstföreningens angelägenheter och även eget skapande, ibland långt in på nätterna. Samt leder styrelsen lika idogt och kamratligt som någonsin myran i stackens kollektiv.

– Vi är ett bra gäng, alla ställer upp och jobbar, drar sitt strå till stacken.

Det ju roligt också förstås. Nicolas var en ivrig förespråkare för att föreningen skulle ordna ett ordentligt 80-årsjubileum. Med utställning, minnesskrift och föreläsningar. Stadsmuseet upplät lokal, men pandemin satte stopp. Nu publiceras i alla fall en del av materialet successivt här på museets webbplats. 

De flesta konstföreningar ägnar sig åt galleriverksamhet, ställer ut och säljer konst. Men det har Skövde Allmänna konstförening valt bort, eftersom kommunen haft flera privata gallerier liksom förstås Konstmuseum och Konsthall.

Ett tredje ben

På senare år har det tillkommit ett tredje ben till verksamheten vid sidan av konstinköp/lotteri samt resor och konstnärsbesök. Föreningen har sammanställt flera stora utställningar över framstående konstnärer med anknytning till Skaraborg – exempelvis Lenny Clarhäll, Gerd och Henrik Allert, Berndt Jutemar och Hans-Erland Heineman. Uppskattade och välbesökta arrangemang, som berikat kulturlivet.

Det har varit inspirerande uppgifter, men mycket jobb. Inte minst för Nicolas som med sitt yrkeskunnande dragit ett stort lass när utställningsmaterial och kataloger tagits fram. Under många år har han också layoutat föreningens program och andra trycksaker.

Nicolas Krizan har arbetat i reklambranschen hela sitt yrkesverksamma liv. Länge på reklambyrån Factum, sedan några år alltså på MIO i Tibro.

– På byrå arbetar man alltid med flera uppdragsgivare, nu är Mio den enda. Det är skillnad, men inspirerande. I en större organisation finns mycket kompetens och många skiftande arbetsuppgifter.

Vid sidan av jobb och ideellt föreningsarbete ägnar sig Nicolas åt eget skapande. Han tecknar serier, illustrerar och formger – bland annat tre egna barnböcker.

Tecknat och skrivit har han alltid gjort, han läste serier tidigt och började så småningom göra egna. Med tiden upptäckte han konstnärer och illustratörer som John Bauer och Ivar Arosenius, fortfarande kära favoriter.

 

Text: Ann Wiking

Foto: Roland Svensson