Ur fotoarkivet: Sång- och musiksällskap i Skövde

Vi är många som just nu längtar efter att återigen få träffas för att sjunga och spela tillsammans. Den svenska amatörmusiktraditionen, med körer och orkestrar, är stark och Skövde är inget undantag. Det var under 1800-talet och det tidiga 1900-talet som det började.

Över hela landet startade sångkörer och instrumentala ensembler och i flera städer grundades musiksällskap och orkesterföreningar. Impulser kom framförallt från två håll: studentsångare i universitetsstäderna, föregångare till den typiska manskören, och folkrörelserna, som alla använde sång och musik för att sprida sina budskap och stärka sammanhållningen.

Sångens Vänner

Skövdes manskör, Sångens Vänner, startade 1904. Fotografiet ur stadsmuseets samlingar föreställer kören på utflykt till Alvastra klosterruin 1908. Att manskören som fenomen har sina rötter i studentmiljöer framgår tydligt i bilden, där medlemmarna poserar avslappnat och samtidigt självsäkert i en anrik miljö. Manskörernas repertoar var först utpräglad patriotisk men utvecklades efterhand alltmer åt det naturromantiska hållet, och det är som sådan de flesta av oss känner den idag. Många är de Skövdebor som minns Sångens Vänner sjunga in våren i Kyrkparken på Valborgsmässoafton.

Sångens Vänner slogs ihop med Volvokören på 1990-talet och bildade Volvo Skövde Manskör.    

Immanuelskyrkans sångkör

Körsång i studenttraditionens anda var länge en exklusivt manlig angelägenhet. De första blandade körerna uppkom istället inom frikyrkorörelsen. Hos flera frikyrkor fanns ett uttalat demokratiskt ideal, kvinnor och män var jämlikar (åtminstone i teorin). Sången, och musiken spelade en stor roll eftersom den hjälpte till att svetsa samman medlemmarna kring den egna saken. En strategi som visade sig vara så effektiv att den senare kopierades av såväl nykterhets- som arbetarrörelsen.

Immanuelskyrkan, ursprungligen Skövde Missionsförening, etablerade sig i staden 1869. Fotografiet visar Immanuelskyrkans sångkör år 1912. Kören bildades 1905.

Blå bandets amatörkapell     

Den kände Skövdefotografen Ludvig Ericsson har här förevigat medlemmarna i Blå bandets amatörkapell. En text på baksidan namnger alla musiker och upplyser om deras yrkestitlar: repslagare Rylander (violin), bildhuggare Carlsson (cello), frisör Bolinder (flöjt), rådman Karlqvist (violin), ciselör Lundstedt (piano), kötthandlare Lundin (violin), bildhuggare Burefelt (violin) och järnvägsman Karlsson (violin). Längst till vänster, på viola, hittar vi ingen mindre än stadsmuseets sedermera grundare och första föreståndare I.O Fridell.

Blå bandet är en av flera nykterhetsrörelser med rötter i USA och kom till Sverige 1883. Knappt 20 år senare, år 1902, bildades Käpplunda blåbandsförening i Skövde. Även inom nykterhetsrörelsen hade musik och sång en viktig funktion. Inte sällan var det redan kända melodier som förvandlades till kampsånger genom att de gavs en ny text.

Frälsningsarmén i Skövdes strängmusikkår

Hög stämning när frälsningssoldaterna i strängmusikkåren framträder. Bilden är tagen 1956, fotografen är inte namngiven. Stränginstrument har en särskild plats inom Frälsningsarmén. Redan vid den första sammankomsten i Sverige, på Ladugårdslandteatern i Stockholm 28 december 1882, sattes tonen (om uttrycket tillåts), när löjtnant Jenny Swenson ackompanjerade sång enbart med en spansk gitarr. Hon blev landets första kårledare och musikchef. I rask takt bildades därefter strängmusikkårer med musikanter som spelade på fioler, cittror, mandoliner, konsertinor och förstås gitarrer, till största delen enbart bestående av kvinnor.

Skövde Orkesterförening

Orkesterföreningen fotograferad i samband med en konsert i läroverkets aula 15/10 1934.

Längst fram i mitten syns gästsolisten, operasångaren Folke Anderson. Han var aktiv ända in på 1980-talet, då som 90-åring! Till vänster om honom sitter kassören Arthur Fridström. Fridström, som flyttat från Stockholm till Skövde 1919 för arbete hos firma Anderséns Mekaniska Verkstad vid Kungsgatan, var drivande i att föreningen startade 1929, då under namnet Skövde Musikförening. Till höger om sångare Andersson hittar vi dirigenten Harry Ohlsson, musikdirektör vid Skaraborgs regemente.

Bland mycket annat gav även den militära närvaron i staden Skövdeborna tillgång till välutbildade musiker. Ohlsson skulle året efter bilden togs ta över som ledare för Flottans musikkår i Karlskrona (nuvarande Marinens musikkår), idag en av de främsta blåsorkestrarna i världen.