När jugend kom till Skövde

Järnvägens ankomst till Skövde 1859 innebar att staden fick goda möjligheter att etablera nya industrier och näringar.

Successivt växte samhället och 1902 beslöts att även placera tre regementen i Skövde. Dessa byggdes upp sydost om stationsområdet. De nya arbetsplatserna gjorde att ett flertal bostäder behövde uppföras och ny mark fick tas i anspråk.

Ny stadsplan

1903 antogs en ny stadsplan för expansion av nuvarande centrum åt söder och väster. Flera byggnader i dessa nya kvarter kom att uppföras i jugendstil och många är välbevarade tills idag.

Även själva stadsplanen, utformad av arkitekten Per Olof Hallman, har en organisk utformning. Istället för en rutnätsplan som övriga centrum följer vägarna konturer i landskapet och vid förgreningar breder gator ut sig i solfjädersform.

Vasaplan kom att bli själva entrén till den nya stadsdelen, platsen vänder sig mot regementsområdet och är väl synlig från järnvägen. De byggnader som uppfördes här är exklusiva villor och finare hyreshus.

Ett konsthantverk från ritbord till färdig byggnad

De hus som uppfördes i början av 1900-talet är till största delen gjorda för hand. Pennans drag över papperet, stenhuggarens mejsel mot den grova kalkstenen, fönstersnickarens hyvel mot träet, murarens inpassning av teglet i sin fog - allt bidrog till en omsorgsfullt utformad helhet. Bilderna nedan visar några exempel på detta samspel.

 

I stadsmuseets arkiv finns denna välbevarade ritning från 1907 av arkitekten Frans Albert Neuendorf. Troligen är det en bygglovsritning då huset som uppfördes skiljer sig lite från vad ritningen visar. Vackert utförd med skuggningar samt färglagd skiljer den sig något från de ritningar vi idag återfinner på ett stadsbyggnadskontor för godkännande.

Neuendorf (1870-1946) var en de lokala arkitekter som verkade i Skövde när jugendstilen introducerades. Han kom till staden 1902 och kom att stanna resten av sitt liv. Lars Kellman (1857-1924) och Ernst Wahlander (1869-1930), vilka också tog till sig stilen, var då redan etablerade.

Kellman, född i Lugnås, flyttade til Skövde 1880 och startade då ett arkitektkontor. Han har ritat flera av Skövdes viktigaste byggnader, bland annat Hôtel Billingen. Wahlander, född i Skövde, började som ritare åt Kellman kring 1890 men kom från 1902 att rita egna projekt.