100% kamp – Sveriges historia

Utställningen handlar om de många rättighetskampernas Sverige. Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra.

Utställningen berättar om människor som har tagit strid för sina och andras villkor. Människor som kämpat för rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung.

Det handlar om rätten att rösta och rätt till lika lön för lika arbete.
Om rätt till en trygg arbetsmiljö.

Det handlar om rätten till språk.

Om rätt till bostad och skolgång.

Om rätt till historia, trygghet och säkerhet.

Om rätt att utöva religion.
Om rätt att ta plats i det offentliga rummet.

Om att ingen människa ska utsättas för diskriminering, våld eller hot.

100% kamp – Sveriges historia är en vandringsutställning och producerad av projektet Heterogena kulturarv, med tillägg av Historiska museet. Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Sundsvalls museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Historiska museet. Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.

 

Visas: 4 september - 4 december 2021

Var: Stadsmuseet, Skövde Kulturfabrik