...det är det som susen gör - en utställning om fotboll

Fotboll är vår största sport med tusentals spelare och miljontals åskådare. Fotbollen har tagit plats inte bara på fotbollsplanen utan även inom populärkulturen. I debatten kring alkohol, integration och jämställdhet är fotbollen alltid aktuell.

…det är det som susen gör är en utställning om fotboll som en spegling av svenskt samhällsliv.

Torbjörn Andersson är fotbollsforskare och docent i idrottsvetenskap med inriktning mot historia på Malmö högskola. Torbjörn har skrivit fyra böcker om olika historiska aspekter på svensk fotboll (däribland Kung fotboll och Spela fotboll bondjävlar! del 1 och 2). Han är även en idog samlare av intressanta fotbollsföremål. Utställningen är baserad på svenska föremål ur Torbjörn Anderssons samlingar.

Fotbollen i Skövde

 I samarbete med Skövde Idrottshistoriska Sällskap har vi gjort ett lokalhistoriskt tillägg till utställningen. Vi visar intressanta bilder och föremål ur Skövdes rika fotbollshistoria. Visste du till exempel att Skövde AIK kvalade till allsvenskan år 1970? Kom till stadsmuseet så får du veta hur det gick!   

 

Visas: 12 mars 2022 - 4 juni 2022