Ur kyrkomålaren Johan Risbergs skissbok

Vi visar valda delar ut Johan Risbergs skissbok som Stadsmuseet har i sina samlingar.

Johan Risberg föddes i Jönköping 1713 och var verksam som målarmästare i Skövde från 1736 fram till sin död 1779. För eftervärlden är han mest känd för sina magnifika kyrkomålningar, som exempelvis de i Kungslena och Forsby.

Risberg har lämnat efter sig sin skissbok, full av sirliga mönsterdetaljer och friska naturstudier. Nu visar vi ett utdrag av dem!

 

Visas 5/12 - 30/1 2023