Knäpp knäpp knäpp

Anders Karlsson - en bygdefotograf i Västergötland

Vem var Anders Karlsson? En särling, en ensamstående, kringflackande, excentrisk suput? Ett original, en frihetstörstande, knäpp och gudabenådad begåvad konstnär?

Stadsmuseet i Skövde visar utställningen om Anders Karlssons liv och verk. 

Bygdefotografen Anders Karlsson skildrade människor i vardag och fest under en lång period mellan år 1920 och 1960. Med nyfikenhet åkte han runt på sin cykel, senare lättviktare, och förevigade människor och gårdar runtom i Västergötland.

Hans tekniskt intressanta och fotografiskt nydanande bilder lockar betraktaren in i historien. Han hade med sig labbet ut i fält och började tidigt retuschera sina bilder. Kommentarer och datum ristade han in direkt i negativen. 

Vi möter människor från förr på ett sätt som vi inte sett dem förut. De känns levande. De verkar ha roligt. Vi kan se fattigdomen och den tuffa vardagen, men Anders fotografier fångade också något annat – glädjen i det enkla med vänner, familj, barn och djur.

Anders Karlsson föddes i Tanum 1893, bosatte sig som vuxen i Grebbestad, Göteborg, Alingsås, Falköping, Götene, Kristinehamn, och så småningom i Götlunda norr om Skövde där han gick bort, 74 år gammal. Istället för pensel och duk som ”gåramålarna” använde hade han sin bälgkamera och glasplåtar.

Utställningen är producerad av Västergötlands museum och bygger på hans bilder men kompletteras också med intervjuer och texter.

 

Visas: 18 december 2021 - 26 februari 2022