Lappat och Lagat

En utställning om konsten att fixa det som blivit trasigt.

För inte så länge sedan var det en självklarhet att lappa och laga istället för att skaffa nytt. Folk visste hur mycket arbete som låg bakom framställningen av sådant som exempelvis kläder, köksredskap och verktyg. Mycket tillverkades på egen hand av råvaror som jorden och skogen gav, som lin, ull och trä. Annat stod smeden eller skomakaren i byn för. Hushållens ägodelar vårdades ömt för att kunna användas länge. 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle ständigt omgivna av ett överflöd av prylar omkring oss. Reklamen får oss att ständigt vilja ha mer. Men ”slit-och-släng” möter samtidigt en allt starkare kritik. Klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald visar att vi måste lära oss att spara mer på jordens resurser. Har vi något att lära av generationerna före oss?

Att laga något kan också vara lustfyllt. Vi visar stolt upp byxor med snygga lappar och talar om kreativt återbruk och ”upcycling”.    

Lappat och lagat är ett samarbete mellan de kulturhistoriska museerna i Skaraborg. I utställningen visas ett urval av sinnrikt reparerade föremål från museernas rika samlingar.   

Visas: 3/9-25/10