När Finland kom till Sverige

Kun Suomi Ruotsiin muutti... När Finland kom till Sverige...

Under 1960-talet och 70-talet flyttade fler än 320 000 personer från Finland till Sverige. För femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Sverigefinska Riksförbundet har producerat en vandringsutställning om de som flyttade.

I utställningen, som består av intervjuer och fotografier, får vi lära oss mer om svergiefinnarnas historia, den stora arbetskraftsinvandringen och den gemensamma historien som våra länder har. Genom videoutställningen Juuret - Rötter möter vi också den yngre generationen svergiefinnar som berättar om den svergiefinska identiteten på sitt eget sätt och utifrån sitt eget perspektiv.  

Utställningen är tvåspråkig och riktar sig till både svensk- och finskspråkiga i alla åldra

Begränsad tillgänglighet till utställningen i händelse av annan verksamhet i lokalen efter kl.16.00. 

Visas: 5/10 - 17/10 
Askebergasalen, Skövde Kulturfabrik