Raza.

Om att kategorisera människor. Var kommer idéerna om ras ifrån? Den här utställningen handlar om rastänkandets historia.

Människor har ett behov av att dela in sin omvärld i olika kategorier. Vi kategoriserar företeelser och saker, men även människor. Det är så vi gör vår verklighet begriplig.

Men när vi kategoriserar och delar in människor i grupper kan det skapa ett ”vi och dom”-tänkande. Vi fokuserar på skillnaderna mellan grupper och på likheterna inom grupper. Och då bortser vi ifrån det som är likt mellan grupper och alla olikheter som finns inom en grupp. Kategorisering av människor kan
därför spä på fördomar om grupper.

Ett exempel på kategorisering är rasism och rastänkande. När man delar upp människor i olika raser drar man skarpa gränser mellan vi och dom. Den egna ”rasen” betraktas som överlägsen, medan andra ”raser” ses som underlägsna.

Forum för levande historia har i denna affischutställning djupdykt i varför vi kategoriserar männikskor och vilka fruktansvärda konsekvenser det kan få. 

Visas: 27/1 - 18/2