Folkstorm - rivningen av Käpplunda

I januari år 1975 revs Käpplunda gård i Skövde och med den försvann de sista resterna av vad som en gång varit Käpplunda by. Beslutet om rivning hade föregåtts av intensiva politiska diskussioner och omfattande folkliga protester.

En växande stads behov av infrastruktur och samhällsservice ställdes mot viljan att bevara den äldre bebyggelsen och det gemensamma kulturarvet - Käpplunda gård var en av Skövdes allra äldsta byggnader. I utställningen ger vi en kortfattad beskrivning av processen som ledde fram till rivningsbeslutet och vilka konsekvenserna blev.

År 2022 är det valår och det vill vi inom Kulturavdelningen i Skövde uppmärksamma. Käpplunda gårds öde är en fallstudie i hur den lokala demokratin fungerar.

 

Visas: 13/6 - 10/9