Sveriges seriehistoria

Sverige har en anrik och intressant seriehistoria som sträcker sig över århundraden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata serieromaner.

I denna utställning kan du följa hela den spännande historien i kronologisk ordning – från 1700-talets konstnärliga experiment till 2000-talets svenska serieunder.

»Sveriges seriehistoria« är berättelsen om de serier som getts ut och lästs i Sverige, men det är också historien om de svenska konstnärer och författare som arbetat med serieformen. I utställningen kommer du att få ta del av båda dessa perspektiv av seriemediets historia.

Varje vepa utgår från en avgörande epok i historien, baserad på en specifik publiceringsform eller dominerande genre. På samma gång presenteras några av de mest inflytelserika svenska serieskaparna från perioden med exempel på deras seriekonst.

»Sveriges seriehistoria« är en föreställning om vad svenska serier är och har varit genom historien.  Utställningen inspirerar till att läsa många av de fantastiska svenska serier som har skapats de senaste 300 åren.

Utställningen bygger på Fredrik Strömbergs bok »Swedish Comics History« (Seriefrämjandet, 2010) och arrangeras av Seriefrämjandet samt Svenskt Seriearkiv. 

Visas: 25 oktober - 13 november