Vallby Sörgården - livet på landet för 100 år sedan

2019 firade kulturreservatet Vallby Sörgården 10 år. Stadsmuseet bjuder in till en utställning om Vadsbogården där tiden stått stilla.

Sörgården ser i stort sett ut som den gjort sedan 1800-talet. Gården är typisk för den tidens småskaliga men mångsidiga västgötska familjejordbruk. Förutom bostadshuset är ladugården, undantagsstugan, stallet, hönshuset, vedboden, snickarboden med brygghuset och spannmålsloftet, jordkällaren, fårhuset och smedjan bevarade. Inomhus är allting sparat; möbler, kläder, redskap, verktyg, böcker, tidningar och brev.

För att bevara och skydda den unika miljön bildades kulturreservatet Vallby Sörgården, det första av sitt slag i Skaraborg.

I utställningen får du lära dig mer om gårdens historia och arbetet med att bevara ett västgötskt kulturarv för framtiden.    

Ben och skor