Eken 2

Detta flerbostadshus vid Vasaplan dominerar platsens fond mot regementet och järnvägen. Det kallas ibland för ”Stora snöplogen” i folkmun.

Vasaplan2, Storgatan 52, Vasagatan 2

Arkitekt: Frans Albert Neuendorf
Byggnadsår: 1905-06

Byggnaden är symmetriskt utformad med spegelvända fasader mot Storgatan respektive Vasagatan. De rundade burspråken (grunda utbyggnader i fasaden) samt de runda hörntornen ger huset sin säregna jugendstil, särskilt tillsammans med de fint utformade balkongerna med dekorativa infästningar i smide.

Den grovhuggna kalkstenssockeln ger intryck av att byggnaden reser sig som en del av urberget. Putsade fasadytor dominerar huset i övrigt men är försedda med mönster av dekorativa kvadrater i grovhuggen sten.

Huvudingången har strama raka linjer men är samtidigt försedd med mjuka dekorer av växter. Tre blyinfattade fönster ovan porten ger ljus mot trapphuset innanför.