Några sevärda hus

En promenad genom de södra och västra av Skövdes centrala stadsdelar bjuder på en stor variation av byggnadsstilar från olika epoker.

En stor del av de jugendhus som uppfördes strax efter förra sekelskiftet står som tidigare nämnts fortfarande kvar. En del har blivit kraftigt förändrade då fasaderna gjorts om för att tillgodose en bättre isolering men den största delen är bevarade i så gott som ursprungligt skick.

Här följer några av de jugendhus som Skövde har att erbjuda. Gå gärna ut och se denna kulturskatt med egna ögon!