Lärkan 7

Vasagatan 34

Arkitekt: Ernst Wahlander
Byggnadsår: 1909-10

Den märkliga formen på frontespisen med det rundade taket ger det här flerbostadshuset sitt speciella utseende. Även sidobyggnaden med entrén bidrar till detta med sin gavel vilken för tankarna till ett antikt tempel. De båda byggnadsdelarna kontrasterar mot varandra, en med stramt och rakt formspråk men den större delen i böljande former som hör jugendstilen till.

Värt att lägga märke till är utsmyckningen i puts över fönstren på nedre våningen samt de band av grovhuggen sten som förbider fönstrens övre respektive nedre delar.

På äldre arkivbilder syns en båge mellan skorstenarna samt en flaggstång på taket vilka nu är borttagna. Huset har senare byggts till mot gården. Även fönstrens utformning skiljer sig något mot ursprunget.