Orion 3

Drottninggatan 18

Arkitekt: troligen Lars Kellman
Byggnadsår: 1904

Villan hör till en av de mest välbevarade jugendbyggnaderna i staden. Den har flera karaktäristiska detaljer, framför allt ett fint utformat fönster med omfattning i puts.

Taket är indelat i flera olika takfall med en rikt dekorerad frontespis mot gatan. Ett rundat burspråk krönt med ett stiligt och ornamenterat smidesräcke under detta. Fasaden har omväxlande ytor i slät respektive grov puts.