Kamelen 3

Torgilsgatan 12, Vasagatan 15

Arkitekt: Frans Albert Neuendorf
Byggnadsår: 1911-12

Detta flerbostadshus verkar kanske lite mer stramare i sitt uttryck men har många fina och karakteristiska jugenddetaljer. Grunden och första våningen är utförd i grovhuggen kalksten och tegel, övriga fasadytor är putsade.

Gaveln mot Torgilsgatan har dekorativa mönster med växtmotiv i putsen. Frontespisen mot gatuhörnet har en intressant detalj i takfoten som höjer sig som ett ögonbryn över det översta ovala fönstret.

Byggnaden är välbevarad men några fönster har bytts ut och några takkupor har tillkommit.