Saturnus 4

Skolgatan 14

Arkitekt: troligen Lars Kellman
Byggnadsår: 1902

Byggnaden har en grovhuggen kalkstensgrund med rundande hörn som ger intryck av att den står på en naturlig klippa. Gatufasaderna är uppdelade i olika sektioner med individuella uttryck.

Första våningen är uppförd i tegel och teglet fortsätter som utsmyckning upp i de övriga våningsplanen. Här är dock de största partierna utförda i puts.

Fyra balkonger hålls upp av eleganta konsoler och är omgivna av smidesräcken i böljande former. Entrépartiet är utsmyckat med växtmotiv i relief och mönster i puts omgiven av tegel. Frontespiserna har varierande storlekar med böljande former.

Vindsvåningen inreddes 1942 och fick då fönsterkupor.