Tallen 4

Lennart Torstenssons gata 14

Arkitekt: Frans Albert Neuendorf
Byggnadsår: 1907-08

En fin och välbevarad ritning på Tallen 4 finns, som tidigare nämnts, i stadsmuseets arkiv . Huset kallas här “Solliden”. Troligen är det en bygglovsritning, i jämförelse med det färdiga huset är det tydligt att det blev mer förenklat i sin utformning. Trots det har huset flera fina exempel på fönsterutformning i jugendstil.

Större delen av fasaderna på första våningen är i tegel. På övre våningen är fönstren inramade av dekor i putsen. Huset är livfullt med sin oregelbundenhet och flera små detaljer som livar upp fasaderna; avfasade hörn, indragen balkong och några takkupor i ursprunglig utformning.