Anmälan och avgifter

Du kan anmäla ditt barn till individuell undervisning på instrument från 1 januari det året barnet fyller 8 år. För enskild undervisning i sång gäller 11 år. Du kan anmäla ditt barn till en av våra barngrupper, från det året barnet fyller 3 år. Det finns olika barngrupper för olika åldrar.

Avgifter

Terminsavgiften betalar du för hel termin, om du varit inskriven på skolan tre veckor eller mer. Detsamma gäller för instrumenthyran. Terminsavgiften för enskild undervisning garanterar i 24 erbjudna lektioner per läsår och för grupper gäller 20 lektioner per läsår. 
Elev som har individuell undervisning på instrument eller sång får sjunga i kör gratis.

 

Terminsavgifter

1 barn                                                           900 kr
2 barn i samma familj                        1 500 kr
3 eller fler barn i samma familj      1 800 kr

Barngrupper                                             600 kr
Kör                                                                600 kr
Musikproduktion                                    600 kr
Spela i band                                              600 kr
Musikal                                                        600 kr
Film                                                              600 kr
Drill                                                               600 kr
Spelprogrammering                              600 kr

Fördjupningslinjen                             1 600 kr
Fördjupningslinjen biinstrument    900 kr

Hyra av instrument                                600 kr

Avanmälan

Antagen elev behåller sin plats på Kulturskolan tills målsman säger upp den.

Om du vill avanmäla din plats på Kulturskolan så kan du antigen göra det direkt till din lärare eller via mail till kulturfabriken@skovde.se