Kort historik

Skövde Konstförening bildades den 12 november 1940. Det första konstituerande sammanträdet hölls i dåvarande konsthallen på Eric Ugglas plats.

Hallen hade inrättats redan tio år tidigare, när läroverket lämnade huset för nya och större lokaler uppe på kullen. Inte många mellanstora och mindre städer hade på den tiden särskilda lokaler för konst. Men Skövdes starke man, majoren och stadsfullmäktiges ordförande Eric Uggla, drev igenom detta framsynta beslut uppbackad av Sixten Strömbom, intendent vid Nationalmuseum. Strömbom var en folkbildare av rang som brann för att föra ut konsten till människor i hela landet. Samma år Skövde fick en konsthall tog Strömbom initiativet till Riksförbundet för bildande konst. Organisationen skulle anordna utställningar och föreläsningar runt om i landet, och Skövde blev en av de första städerna att ansluta som medlem.

Under början av seklet pläderades för att konst och kultur inte bara skulle vara förbehållet en liten elit, utan skulle ut till den breda allmänheten. Inte minst Ellen Key propagerade för ”Skönhet åt alla”. De svenska konstföreningarnas tillkomst var delvis ett uttryck för denna strömning. 1940-talet blev det stora genombrottet för konstföreningsrörelsen.

Föreningen agerade till en början som en slags stöd till Skövde konsthall. Många inköp gjordes vid hallens utställningar.

Vill du läsa mer om donationerna och se konstverken kan du göra det här:
Donationer från SAK.

”Att en konstförening gynnar nu levande konstnärer, som själva prissätter sina arbeten, det måste vara en av förutsättningarna för den svenska konstföreningsverksamheten. I annat fall hänvisas föreningen till konsthandeln, där penningspekulation ofta träder i förgrunden på producentens bekostnad.”

 

Så skrev Yngve Norström, föreningens ordförande och samtidigt intendent för konsthallen, i samband med 20-årsjubileet.

Att hålla hög kvalitet på inköpen har alltid varit en ledstjärna för föreningen. Bland de verk som ingick i den allra första utlottningen 1941 fanns exempelvis Isaac Grünewalds oljemålning ”Amaryllis mot ljus fond”! 24 verk lottades ut, tillsammans hade de kostat 1600 kronor (vilket motsvarar ca 35000 kr i dagens penningvärde) – som jämförelse köper föreningen 2020 in konst för mer än 100000 kr!

Det årliga lotteriet har alltid varit en magnet och ett tungt vägande skäl till att vara medlem i föreningen. Men även om aktiviteterna har skiftat under föreningens åtta decennier så har verksamheten alltid bestått av mer än medlemslotteriet. Konstresor, föreläsningar, ateljébesök och utställningar är populära inslag bland medlemmarna.

Konstlotteriet: Några vinnare och deras vinster

På senare år har föreningen återupptagit ett närmare samarbete med konstmuseet. Temakvällar och föreläsningar liksom ett antal välbesökta utställningar är exempel på detta. 

Läs intervjun med förre konstchefen Stefan Hammenbeck här:
Intervju med Stefan Hammenbeck

Till skillnad från många andra konstföreningar har Skövde Allmänna Konstförening annars inte regelbundet axlat rollen som utställningsarrangör, eftersom konstmuseet tillsammans med privata gallerier väl sköter den uppgiften.

Skövde Allmänna Konstförening är medlem av riksorganisationen Sveriges Konstföreningar.

 

Text av Ann Wiking
Bilder i header:
Första noteringarna i första kassaboken - medlemsavgift 5 kr!
Detalj ur tidiga protokoll - skriven i tjusig om än svårdeciffrerad piktur.