Språkstöd

Stöd och hjälp i barnets språkutveckling

En del barn behöver extra stöd och hjälp i sin språkutveckling. På biblioteket har vi samlat olika medier som är speciellt anpassade för att vara ett stöd och en hjälp för barnet och dig som vuxen i ditt arbete eller som vårdnadshavare.