Sinnesrum

Ett rum för alla sinnen

Sinnesrummet är ett rum för barn med särskilda behov och olika funktionsvariationer. Hit kan man komma med sina pedagoger i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller anpassad verksamhet i förskoleklass. Som förälder till barn med funktionsvariation eller särskilda behov är du också välkommen att boka rummet  för dig och ditt barn. För mer information  hör av dig till biblioteket.  

 

Du är också välkommen på våra vanliga sagostunder som vi har här i Sinnesrummet.