Språktåget - Stimulera ditt barns språkutveckling

Vad är språktåget?

Språktåget är ett samarbete mellan bibliotek, logopedi, barnhälsovård och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen för att främja barns språkutveckling.

Språktåget ger råd och tips om hur barns tal- och språkutveckling kan stimuleras. På avdelningen hittar du böcker som är särskilt bra för att träna olika delar av språket. 

Läs mer om Språktåget

Hur funkar språktåget?

Språktåget stannar vid olika stationer där barn kan utveckla olika delar av sina språk. Några behöver stanna lite längre vid någon station, andra tuffar på snabbare.

Språktåget kan du använda tillammans med en biljett från en logoped eller utifrån ditt egen bedömning. 
Böckerna är märkta utifrån barnets behov och förutsättningar. 

I väntan på biljetten från logopeden hjälper vi dig att hitta rätt böcker för ditt barns språkutveckling.

Bra att veta

 

  • Alla får låna.
  • Biljetten som du har fått är din och den behåller du. 

Se och lyssna på en kort presentation om språktåget: