Läsplatser

Läsplatser

Vi har många olika typer av läsplatser, studiebord i tyst miljö, bord för grupparbetetn, fåtöljer och platser där du kan ladda din dator.