Kopiera och skriva ut

Skriva ut från dator

Du kan skriva ut från bibliotekets datorer. 
Kostnad A4: 
Svartvitt          3 kr 
Färg                   6 kr 

Kostnad A3: 
Svartvitt          6 kr
Färg                   12 kr 

 

Alla filialer har dock inte färgskrivare. 

Kopiering och scanning

Vi har en kopiator där du kan kopiera dokument. 

Kostnad A4: 
Svartvitt          3 kr
Färg                   6 kr

Kostnad A3: 
Svartvitt          6 kr
Färg                   12 kr 

Det går också att scanna in dokument och skicka dem till en e-postadress. Scanna och skicka till e-postadress är gratis.