Foto. Andy Liffner

Gert Wingårdh

Gert Wingårdh, arkitekt, professor, hedersdoktor och programledare på SVT f.1951

Gert Wingårdh föddes i Skövde, son till Ulla och Bo Wingårdh och sonson till Erik Wingårdh, ägare till cementföretaget Gullhögen i Skövde (som sedan köptes av Cementa). 

När Gert var nio år gammal flyttade familjen till Göteborg, där han så småningom kom att studera konstvetenskap. Samtidigt studerade han på Handelshögskolan men då han fick upp ögonen för arkitektur som konstform bytte han bana och tog arkitektexamen vid Chalmers tekniska högskola 1975.

Redan efter två år som anställd på Olivegrens Arkitektkontor i Göteborg startade han sitt eget kontor, Wingårdh Arkitektkontor AB. Detta har idag kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med ca 160 anställda och ett 40-tal projekt pågående parallellt. Gert Wingårdh är själv engagerad i de flesta även om han inte utför allt praktiskt arbete. Snarare är han den som granskar och styr projekten efter sina egna idéer. Många gånger får uppdragsgivarna lösningar som de inte visste att de ville ha.

Byrån ser varje uppdrag som unikt och man vidareutvecklar hela tiden verksamheten med erfarenheter från de föregående byggnaderna. Det finns ingen begränsning i vilken typ av byggnader byrån ägnar sig åt, såväl Attefallshus som varuhus, skolbyggnader och fabrikslokaler finns bland genomförda projekt. Bland flera kända märkesbyggnader som skapats av arkitektbyrån är Gert själv mest nöjd med vetenskapscentret Universeum i Göteborg, en byggnad med liv och rörelse och många funktioner.

Sedan 2014 har Gerts ansikte även blivit känt som sakkunnig medverkande i SVT-s populära programserie Husdrömmar. Där har han tillsammans med Pernilla Månsson Colt och senare Anne Lundberg besökt privatpersoner som håller på att genomföra sina drömprojekt i både ombyggnad och nybyggnad.

Gert Wingårdh promoverades år 1999 till teknologie hedersdoktor på Chalmers och anställdes där på deltid som konstnärlig professor i form och teknik några år senare. Han har även varit adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola.

Flera byggnader som arkitektkontoret står bakom har fått prestigefyllda pris, bland annat fem Kasper Salin-pris, och har även blivit internationellt uppmärksammade.

Gert Wingårdh står också bakom bokserien Wingårds villor, som skildrar några av hans spännande husprojekt i text och bild.