AiRS

AiR Skövde är ett gästateljéprogram för internationella konstnärer, grundat 2014.

Inom ramen för AiRS gör konstmuseet egna residens såväl som samverkar med andra aktörer så som till exempel Slöjd i väst och Riksteatern. Konstmuseets egna residens har hittills fokuserat på dialogbaserad socialt engagerad konst utanför museets fyra väggar, men under 2020 kommer även ett tydligare fokus på produktionsbaserade residens att läggas till. Genom residensprogrammet skapas många nya ytor för dialog och möten mellan konstmuseet och lokalsamhället, möten som kommer både allmänheten, det lokala kulturlivet och studenterna på Högskolan i Skövde till gagn.

AiRS är sedan starten finansierat av Västra Götalandsregionen och under 2020 tillkommer även medel från IASPIS - konstnärsnämnden.